Kunt u zich een jeugd zonder school voorstellen?

Het Upendo-project


Met behulp van uw giften bieden wij onderwijs aan leergierige kansarme kinderen uit Tanzania. Door onze niet rechtlijnige aanpak
creëren we de beste voorwaarden om goed onderwijs te kunnen volgen. ´Upendo´ betekent ´LIEFDE´ in het Kiswahili, een lokale taal in het Kilimanjaro-district Tanzania. En dat is precies waar wij aan willen bijdragen: liefde en aandacht voor kinderen uit zeer kwetsbare gezinnen. Helpt u ook mee?


Goed en duurzaam onderwijs is belangrijk  voor de ontwikkeling van het zelfrespect, het vinden van een baan en is daarmee de meest duurzame manier om armoede te ontstijgen.


Helpt u mee aan een kind zijn schooljeugd?


Onderwijs leidt ertoe dat kinderen beter in staat zijn beslissingen te nemen die toekomstige keuzes positief beïnvloeden. In Tanzania heerst veel armoede die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven. Door sociaaleconomische redenen kunnen veel ouders geen onderwijs betalen. Help mee en stuur uw dosis ´Upendo´. Samen maken we een groot verschil! Doneer eenmalig of sponsor een kind.


Het sponsoren van een kind houdt in dat u vaker een donatie doet over een langere periode. Bijvoorbeeld maandelijks een bedrag vanaf €15,00. Dit is altijd direct opzegbaar omdat u zelf de overschrijving uitvoert. Daarvoor in de plaats ontvangt u maandelijks en soms tweewekelijks een persoonlijke update. U wordt als sponsor van een kind niet alleen betrokken in de voortgang op school maar ook op de hoogte gehouden van zaken als verjaardagen, feestdagen, bijzondere gebeurtenissen thuis etc.

Klik HIER om naar de sponsor pagina te gaan.

Upendo-project #1: Alvin & Alvis


Helpt u mee om de tweeling Alvin en Alvis hun schoolcarriere te starten? Het eerste schooljaar start al in januari 2022!

De thuissituatie zorgt er voor dat deze leergierige tweeling nooit een schoolcarrière kunnen ontwikkelen zonder onze hulp! Alvin en Alvis worden opgevoed door hun lieve oma. De vader erkent de tweeling niet en mama woont en werkt in Dar Es Salaam. Dit is een grote stad in het oosten van Tanzania op 800 km afstand van de tweeling. Haar inkomsten (1.000.000 Tsh per maand, omgerekend USD 43 per maand) zijn net genoeg om zichzelf te helpen en soms tweedehands kleding te kopen voor haar kinderen. Het is voor de moeder al niet evident om Alvin en Alvis op regelmatige basis te zien door de afstand, laat staan naar school te sturen.      


Geef uw dosis UPENDO/ LIEFDE en help mee Alvin en Alvis hun droom te verwezenlijken: naar school gaan en de armoede ontstijgen!


Onderwijs in Tanzania


Mede door het koloniale verleden
*1 wordt het onderwijs in Tanzania verzorgt door een publieke èn private sector. Kleuter- en basisonderwijs is verplicht en ´gratis´ met uitzondering van alle verplichte schoolbenodigdheden. De leerlingen worden onderwezen in de taal Kiswahili. Helaas door de slechte kwaliteit van lesgeven en de taalbarrière tussen het basisonderwijs (onderwijstaal Kiswahili) en voortgezet onderwijs (Engels) haalt minder dan 30% van de publieke basisschoolleerlingen het secundair onderwijs.


De private basisscholen bieden kwalitatief goed onderwijs en onderwijzen de Engelse taal waardoor 98% van de leerlingen zonder problemen doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is Engels de voertaal.   


Schoolsysteem in Tanzania is gericht

op de rijken


Door invoering van het gratis kleuter- en basisonderwijs is de toegankelijkheid de laatste decennia sterk toegenomen. Ongeveer 87% van de kinderen is ingeschreven op een kleuter of basisschool. Uiteraard is dat op zichzelf heel goed nieuws, echter de school faciliteiten zijn niet meegegroeid waardoor de kwaliteit van onderwijs onder druk staat en zelf zeer slecht is. Bijna 60% van de leerkrachten op de publieke basisschool is onder geschoold en maar 8,6% van de leerkrachten binnen het kleuteronderwijs is daadwerkelijk professioneel gekwalificeerd.


Gemiddeld heeft 1 leerkracht 51 leerlingen in de klas en gebruiken 10 leerlingen 1 leerboek.


Meer dan 70% van de goed opgeleide leerkrachten kiest voor een private basisschool vanwege hogere lonen en een beter schoolmanagement. Op private scholen wordt ook aandacht besteed aan goede voeding want in Tanzania lijdt nog steeds 34% van de kinderen onder de 5 jaar aan chronische ondervoeding! Zou u kunnen leren met een hongergevoel?


De beste strategie om armoede te ontstijgen

is de focus op gelijkwaardig onderwijs.


Meisjes hebben nog minder kansen. Ongeveer 33% van de meisjes op 18-jarige leeftijd is getrouwd en wordt geacht thuis te werken. Naar school kunnen gaan maakt een wezenlijk verschil!
*1 In 1884 heeft Duitsland Tanzania bezet en het zich toegeëigend. Rond 1918 koloniseerde Engeland Tanzania. Pas rond 1922 werd de slavernij in Tanzania afgeschaft en op 9 december 1961 vieren Tanzanianen hun onafhankelijkheidsdag. De Britse aanwezigheid heeft vandaag de dag nog steeds invloed op het onderwijssysteem en rijdt men bv. links van de weg.  

Onze werkwijze 


De sleutel tot succes is om er op de eerste er voor zorgen dat leerlingen kwalitatief goed basisonderwijs krijgen aangeboden het welk de ouders zich niet kunnen veroorloven. Ten tweede is het belangrijk de Engelse taal te leren alvorens men naar het voortgezet onderwijs gaat omdat daar de voertaal Engels is.


Na jarenlang het onderwijssysteem in Tanzania te hebben bekeken zijn we samen met onze lokale projectcoördinator Richard Malewo tot de conclusie gekomen dat de beste weg om succesvol onderwijs te volgen niet rechtlijnig is!


Starten in een publieke basisschool heeft als voordeel dat het gratis*2 is maar als nadeel dat de kwaliteit onvoldoende is en de leerlingen geen Engels leren. Wij starten en begeleiden kinderen op een private basisschool. Resultaat is beter onderwijs en leerlingen leren de Engelse taal die nodig is om aan te kunnen sluiten in het Engelstalige voortgezet onderwijs.


Aangekomen in het voortgezet onderwijs kiezen we voor het publieke voortgezet onderwijssysteem. Hier is de kwaliteit van onderwijs ongeveer gelijk aan die van de private scholen met als groot verschil veel lagere kosten! Daardoor kunnen we de uitgaven beperken en investeren in nieuwe kinderen. Tevens wordt de aansluiting van publiekelijk voortgezet onderwijs naar hoger beroepsonderwijs en/ of universiteit meer gewaardeerd door de overheidsdiensten. Dit heeft grote voordelen zodra jong volwassenen gaan solliciteren!  *2 Gratis onderwijs is niet gratis. Ouders zijn verplicht schoolbenodigdheden aan te schaffen zoals een uniform en dit bedraagt ongeveer € 52,00 per jaar. Voor veel gezinnen is dat niet ieder jaar op te brengen. Daarom stoppen veel kinderen vroegtijdig met school en gaan werken. De helft van de mensen leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. 


Belangrijke missing link is Engelstalig basisonderwijs

De kinderen


Uiteraard kunnen we niet alle kinderen helpen. De kinderen die we wel helpen maken we intens gelukkig. Dat is onbetaalbaar! Het Upendo-project werkt samen met de private basisschool BRIGHT Primary school. Samen met onze lokale projectcoördinator bekijken we situatie tot situatie hoe we voor een kind de beste hulp op maat kunnen bieden.


Wij bieden betrouwbaar onderwijs aan.


Het is essentieel dat een kind zijn/ haar school kan afmaken! Daar voelen we ons 100% verantwoordelijk voor. We schatten van tevoren in hoeveel kinderen onderwijs kunnen volgen in relatie tot de ontvangen giften. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen starten op school, maar ook de jaren erna afronden. 


Een kind laten genieten van onderwijs is ons hoofddoel. Tegelijk kijken we ook naar de omgeving waarin het kind zich begeeft. We proberen te helpen met de lokale moeilijkheden waardoor de thuissituatie verbetert. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een afvoer. Soms helpen we in het dorp om een  belangrijke voorziening te repareren. We proberen altijd de lokale economie te ondersteunen door alles zoveel mogelijk ter plaatse te kopen en alle installaties door plaatselijke ambachtsmensen te laten uitvoeren.

Onderwijskosten in Tanzania


Door de verschillende onderwijskosten transparant naast elkaar te leggen kan door middel van een niet-rechtlijnige leerlijn goed onderwijs voor de beste kostprijs worden aangeboden! 


Het starten in een publieke basisschool is geen goede start vanwege het kwalitatief matige onderwijs. Naast de voor veel ouders te hoge vaste kosten (verplicht uniform etc.) is het matige onderwijs de hoofdreden waarom meer dan 70% van de basisschool leerlingen stopt.  


Met onze hulp kinderen laten instromen op  een private ´onbetaalbare´ basisschool is de oplossing! Er is goed onderwijs en er wordt Engels onderwezen dat nodig is om in het secundair onderwijs aan te kunnen sluiten. 


Het Upendo-project helpt kinderen hun schoolloopbaan te verwezenlijken.

Met de ontvangen giften betalen we de totale schoolkosten voor een kind. 


Hieronder staan twee tabellen met daarin transparant alle onderwijskosten per jaar, per onderwijsvorm. In de linkertabel ziet u alle kosten uitgewerkt en in de rechtertabel is met behulp van rode kruizen en groene vlakken zichtbaar gemaakt hoe het meest efficiënte traject loopt. Door niet rechtlijnig te handelen maar af te wijken en gebruik te maken van private en publieke sectoren, ontstaat het meest kwaliteitsvolle en betaalbare onderwijstraject. 

Wie zijn wij?


Wij zijn een kleine hulporganisatie opgericht in 2021, bestaande uit drie enthousiastelingen. Het begon voor Daan in augustus 2015 toen hij Mount Kilimanjaro beklom, de hoogste berg van Afrika. Deze expeditie duurde 9 dagen en daardoor werd een hechte band opgebouwd met zijn Head Guide Richard. Na de beklimming en vele verhalen verder werd duidelijk dat het bijna onmogelijk is voor veel kinderen om naar school te gaan en een succesvolle baan te vinden.


Na zes jaar contact houden en brainstormen over hoe we het beste leergierige kinderen kunnen helpen, werd samen met Dafne het Upendo-project een feit. Het Kilimanjaro-district is een toeristische trekpleister en veel touroperators koppelen een goed doel aan hun reis door weeshuizen te sponsoren. Dat is fantastisch! Tegelijkertijd wordt er steeds vaker een kanttekening gemaakt bij ´te veel weeshuizen´. Door armoede kunnen ouders hun kinderen niet naar school sturen en worden daardoor naar een weeshuis gestuurd. Enerzijds vanzelfsprekend maar opgroeien in een weeshuis, ver van je ouders is nooit ideaal voor de sociaal-emotionele groei en geluk van het kind.


We ontzorgen ouders door hun kinderen goed onderwijs aan te bieden. Dat is onze manier om te helpen  armoede te ontstijgen.   

  

Onze missie en visie is zeer transparant en afgebakend waardoor uw steun integraal ten goede komt aan de door ons gesteunde projecten. Alvast bedankt voor uw interesse en steun!

Daan, Dafne, Richard

UPENDO-Project VZW

Upendo-project VZW


Straat 12

2100 Deurne

België

KBO: 0771.697.455

ING: BE77 3631 3605 2442

Contact


Email: info@upendo-project.com

D.J.G. de Laat: +31 (0) 6 48 7717 48

D.M. Vitor Mambo: +32 (0) 495 181 79

R.G. Malewo: +255 763 203 136


Copyright 2021© Alle rechten voorbehouden